تور پوکت(پرواز قطر)

8روزه

تور 7 شب پوکت(پرواز قطر)

STARSنام هتلقیمت دو تختهقیمت 1 تختهکودک با تختکودک بدون تختشب اضافه
4*DEEVANA PATONG6/150/0007/050/0005/950/0005/350/000136/000
4*ROYAL PARADISE6/420/0007/580/0006/320/0005/450/000167/000
5*FISHERMAN6/520/0007/780/0006/420/0005/450/000184/000
4T*BANTHAI6/650/0008/150/0006/450/0005/300/000215/000
4*TDEEVANA PLAZA6/650/0008/150/0006/450/0005/300/000215/000
4*DUANGJITT6/650/0008/150/0006/450/0005/300/000215/000
4*PATONG MERLIN6/750/0008/580/0006/650/0005/550/000240/000
4*SWISSOTEL6/750/0008/580/0006/650/0005/600/000240/000
4*NOVOTEL6/930/0008/580/0006/830/0005/600/000240/000
5*MILLENNIUM6/850/0008/450/0006/650/0005/600/000240/000
4*THOLIDAY INN7/000/0008/750/000N/A5/650/000261/000
5*PHUKET GRACELAND7/150/0009/050/0006/950/0005/700/000283/000
5*MANDARAVA7/500/0009/800/0007/300/0005/850/000345/000
4*T+AMARI PHUKET8/200/000-8/000/0006/050/000444/000
5*MARRIOT MERLIN8/200/000-8/000/0006/050/000444/000
5*HILTON8/550/000-8/350/0006/200/000497/000
5*TCENTARA GRAND BEACH8/879/000-8/679/0006/529/000544/000
5*LE MERIDIEN9/530/000-9/430/0006/600/000596/000
پرواز مستقیم قطری به پوکت+صبحانه+ترانسفرفرودگاهی+لیدرفارسی زبان+سیم کارت+بیمه مسافرتی+ویزای تایلند+گشت نیمروزی
21 به 28 و 22 به 30 250,000 تومان افزایش نرخ.
23 به 29 250,000 تومان افزایش نرخ یک شب کسر گردد.