وقت سفارت لهستان

مدارک مورد نیاز وقت سفارت لهستان :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر