وقت سفارت مجارستان

مدارک مورد نیاز وقت سفارت مجارستان :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر