ویزا باکو

مدارک لازم برای اخذ ویزای باکو

  • اصل پاسپورت

  • یک قطعه عکس رنگی تمام رخ ضمینه سفید 3 در 4

  •  مشخصات کامل فردی