وقت سفارت اتریش

مدارک مورد نیاز وقت سفارت اتریش :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر