وقت سفارت ایتالیا

مدارک مورد نیاز وقت سفارت ایتالیا :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر

۳ – دعوتنامه تجاری در صورت نیاز به ویزای تجاری