وقت سفارت فرانسه

مدارک مورد نیاز وقت سفارت فرانسه :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر