وقت سفارت فنلاند

مدارک مورد نیاز وقت سفارت فنلاند :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر