وقت سفارت هلند

مدارک مورد نیاز وقت سفارت هلند :

۱ – اسکن گذرنامه مسافر

۲- شماره موبایل مسافر